Bibliografia fonografii polskiej

Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych – projekt bibliograficzny Sekcji Fonotek SBP

Projekt Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych jest finansowany w ramach umowy 915/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Jest to pierwsza w kraju i na świecie rejestracja publikacji i niepublikowanych prac naukowych, dotyczących nagrań polskich i polonijnych kompozytorów oraz wykonawców, a także polskich i działających na historycznym obszarze Polski firm fonograficznych oraz tekstów poświęconych fonografii przygotowanych przez polskich autorów lub wydanych w języku polskim. Praca obejmuje okres czasu od opatentowania fonografu Thomasa Edisona, pierwszego na świecie urządzenia do nagrywania i odtwarzania dźwięku, po współczesne dokonania w zakresie nagrań dźwiękowych i filmowych rejestracji muzycznych. 

Celem projektu jest zebranie materiału źródłowego do dalszych badań polskiej kultury muzycznej, skupiających się na problematyce historycznej, muzykologicznej (np. wykonawstwie muzycznym) czy tematach z obszaru socjologii kultury. Do kręgu odbiorców pracy mogą należeć poza naukowcami i studentami także inne osoby zawodowo związane z muzyką oraz miłośnicy nagrań muzycznych.

Przyjęta forma prezentacji projektu pozwala na jego kontynuację. 

 
 

Zadanie pt.: "Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych" finansowane w latach 2016-2017 w ramach umowy 915/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Kontynuacja projektu finansowana w latach 2019-2020 w ramach umowy 839/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.