Bibliografia fonografii polskiej

Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych – projekt bibliograficzny Sekcji Fonotek SBP

Zadanie Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych jest kontynuacją zadania z lat 2016-2017 wykonanego w ramach umowy 915/P-DUN/2016. Obecny projekt będzie realizowany do końca 2020 r.

Bibliografia jest pierwszą w kraju i na świecie rejestracja rejestracją publikacji i niepublikowanych prac naukowych, poświęconych polskim i polonijnym nagraniom muzycznym i niemuzycznym (kompozytorom, autorom i wykonawcom), a także polskim i działającym na historycznym obszarze Polski firmom fonograficznym. Uwzględnia także teksty dotyczące fonografii, przygotowane przez polskich autorów lub wydane w języku polskim. Praca obejmuje okres czasu od opatentowania fonografu Thomasa Edisona, pierwszego na świecie urządzenia do nagrywania i odtwarzania dźwięku, po współczesne dokonania w zakresie nagrań dźwiękowych i filmowych rejestracji muzycznych.

Celem projektu jest zebranie materiału źródłowego do dalszych badań polskiej kultury, skupiających się na problematyce ogólnokulturowej, historycznej (np. polski przemysł fonograficzny, działalność polskich wytwórni fonograficznych), muzykologicznej (np. wykonawstwo muzyczne, biografie polskich muzyków, repertuar publikacji dźwiękowych) czy tematach z obszaru socjologii kultury (np. recepcja fonografii). Do kręgu odbiorców pracy mogą należeć poza naukowcami i studentami także inne osoby zawodowo lub amatorsko zajmujące się muzyką i nagraniami dźwiękowymi, np. pedagodzy, melomani, kolekcjonerzy itp.

Przyjęta forma prezentacji projektu pozwala na jego kontynuację.


The Sound Libraries Section of the Polish Librarians’ Association 

>> Download (PDF) <<