Bazy danych

Materiał źródłowy jest prezentowany w dwóch bazach danych: Artykuły, książki i prace dyplomowe oraz Recenzje z czasopism. Wyszukiwarka (bazy oznaczone „Aktualizacja 2020”) pozwala na odnalezienie informacji szczegółowych, takich jak: tytuł tekstu, nazwisko autora, tytuł czasopisma, data wydania, przedmiot tekstu, nazwiska kompozytorów i nazwiska wykonawców, których tekst dotyczy. Wyniki pozyskane we wcześniejszym zadaniu (2016-2017), do czasu przeniesienia opisów do nowej bazy danych, będą prezentowane w starej formie. Pozwala ona na porządkowanie materiału według potrzeb wyszukiwawczych użytkownika – kliknięcie strzałki w prawym dolnym rogu nagłówka rubryki układa materiał zgodnie z alfabetycznym układem danych w tej rubryce. Funkcja jest dostępna po włączeniu trybu edycji.

Obie bazy danych zawierają opisy materiałów z czasopism: Audio Video Hi-Fi 1984-1990, 2018-2019, BBC Music 2005-2016, Canor 1992-2004, Dysonanse 1999, Fonorama 1990-1994, Fragile 2008-2016, Glissando 2004-2016, Gramophone 1923-2020, Jazz 1957-1978, Klasyka 1998, Kontrasty 1972-1988, Meakultura.pl 2015-2019, Muzyka 1929-2014, Presto 2012-2019, Poradnik Muzyczny 1947-2006, Ruch Muzyczny 1946-2020, SAT, Audio, Video 1991-1996, Sound and Vision 2001, Studio 1992-1995, Wychowanie Muzyczne 2001-2019, Wychowanie Muzyczne w Szkole 2001-2010, Życie Muzyczne 1976-2009, Życie Śpiewacze 1951-1969 i innych, także wielu przedwojennych, m.in. Dźwięk, Kino, Kurjer Poznański, Kurjer Warszawski, Muzyka Polska, Nasz Przegląd, Świat, Wiadomości Literackie. Pierwsza baza danych prezentuje znaczną część dotychczas opublikowanych książek, innych druków i niepublikowanych prac dyplomowych w języku polskim, poświęconych fonografii.

Obie bazy danych będą aktualizowane i uzupełniane. 

 

baza Artykuły, książki i prace dyplomowe

baza Artykuły, książki i prace dyplomowe | Aktualizacja 2019-2020

baza Recenzje z czasopism

baza Recenzje z czasopism | Aktualizacja 2019-2020

Bazy danych (zawartość i układ) są własnością Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Kopiowanie jest dozwolone tylko w ramach użytku osobistego. Wykorzystywanie baz danych w publikacjach może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.