Podgląd galerii

Spotkanie opłatkowe bibliotekarzy Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, grudzień 2013

10 grudnia 2013 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe bibliotekarzy Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.