Podgląd galerii

Warsztaty „Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutować o książkach?”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało warsztaty „Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutować o książkach?”, które odbyły się w dwóch terminach: 10 kwietnia i 6 czerwca.

Celem zajęć było zapoznanie uczestników z wybranymi metodami organizowania dyskusji, szczególnie przydatnymi w pracy z książką i z czytelnikiem. Zaprezentowane metody i techniki sprzyjają ożywieniu kontaktów w grupie, inicjują wymianę opinii czytelników o książce, ułatwiają zbudowanie przestrzeni do mówienia o emocjach czytelniczych.