Podgląd galerii

Przeglądzie Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2014

 W roku 2004 po raz pierwszy zaprosiliśmy bibliotekarzy do publicznego zaprezentowania swojego dorobku twórczego i kolekcjonerskiego. Pasje twórcze bi-bliotekarzy jako wystawy prezentowane są naprzemian w Galerii Ekslibrisu MBP Żary i placówkach GBP Gminy Żary z/s w Bie-niowie Uroczyste otwarcie tych prezentacji zazwyczaj uświęcają obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Tegoroczna 11. Wystawa Krajowa premierę swoja miała w Bibliotece w Żarach.