Podgląd galerii

Warsztaty „Języki informacyjno-wyszukiwawcze stosowane w bibliotekach. Przyszłość charakterystyki rzeczowej zbiorów bibliotecznych”, listopad 2014 r.

Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów ZG SBP we współpracy z Centralną Biblioteką Wojskową oraz Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy zorganizowały w dniach 20-21 listopada 2014 roku w siedzibie CBW spotkanie dot. opracowania rzeczowego zbiorów. Celem warsztatów było przede wszystkim porównanie i dyskusja nad przyszłością języków informacyjno-wyszukiwawczych stosowanych w bibliotekach w kraju. Tematykę warsztatów poszerzono o zagadnienia opracowania rzeczowego różnych typów zbiorów bibliotecznych przy użyciu różnorodnych narzędzi (tezaurusy, kwalifikacje itp.).

Spotkanie prowadziła Aldona Zborowska, przewodnicząca Komisji.