Podgląd galerii

Warsztaty „Jak redagować teksty do internetu?”, grudzień 2014 r.

W grudniu 2014 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało warsztaty „Jak redagować teksty do Internetu?”.

Celem szkolenia było nabycie umiejętności sporządzania różnego rodzaju tekstów do zamieszczenia w Internecie, zgodnie z zasadami poprawności językowej i aktualnymi trendami w redagowaniu artykułów. Szczególna uwaga została zwrócona na sposób prezentacji działalności bibliotek.