Podgląd galerii

XI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki nowej generacji - nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy”, 16-17 kwietnia 2015 r., Wrocław

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich po raz jedenasty zorganizowało konferencję z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki nowej generacji - nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy". Jej współorganizatorem jest otwarte w 2014 roku nowoczesne Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, które pełni funkcje ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukową, badawczą, szkoleniową - integrując zadania typowo biblioteczne z funkcjami ośrodka informacji rozpowszechniającego wiedzę z użyciem najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Zobacz też galerię na stronie Centrum Wiedzy Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej