Podgląd galerii

Mazowiecki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2015

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny, Zarząd Okręgu Mazowieckiego, Zarząd Oddziału Warszawskiego, Koło przy Centralnej Bibliotece Rolniczej zorganizowały spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek pod hasłem Wybieram bibliotekę, które odbyło się 12 maja 2015 r. w siedzibie CBR.