Podgląd galerii

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za 2019 r.- laureaci

Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019

  • w kategorii: prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym: Maja Wojciechowska. Kształtowanie kapitału społecznego : ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej. Warszawa: Difin, 2019, 466 s.
  • w kategorii: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym: Artur Jazdon. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018: zasoby, działania, ludzie. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2019. 771 s. (Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej ; 34)
  • w kategorii: podręczniki akademickie uhonorowano dwie prace: Zarządzanie biblioteką / Pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019, 684 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 189) Zarządzanie informacją / Pod red. Wiesława Babika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019, 668 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 193)
  • w kategorii: prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym przyznano dwie nagrody: Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych: publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na Podstawie licencji PL2019/01 / [opracowanie tablic Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2019. 567 s. Leszek Szafrański Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019, 184 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 188)

Czytaj więcej: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22492