Podgląd galerii

Seminarium "Edukacja informacyjna bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz integracji społecznej", 21-22 września 2011, Zakopane

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM zorganizowały w dniach 21-22 września br. w Zakopanem seminarium połączone z warsztatami edukacyjnymi pt. "Edukacja informacyjna bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz integracji społecznej”, w ramach Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej. OFIS to najważniejsze w tym roku wydarzenie dotyczące integracji społecznej, które łączy różne formy działań, dotyczy różnych aspektów życia i przesłanek wykluczenia. Wzięli w nim udział posłowie, przedstawiciele jednostek administracji centralnej, PFRON-u, samorządowcy, itp.

Celem seminarium i warsztatów jest prezentacja dobrych praktyk bibliotekarskich w zakresie integracji społecznej oraz pogłębienie wiedzy na temat metod komunikacji z czytelnikiem niepełnosprawnym.