Podgląd galerii

Szkolenie "Komunikacja wewnętrzna", Szczecin i Koszalin, wrzesień 2011

W dniach 29-30 września 2011 roku w Szczecinie i w Koszalinie odbyło się szkolenie poświęcone Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz kształtowaniu wizerunku organizacji poprzez elementy wizualne - "Kilka przygód w krainie komunikacji". Trener pani Agata Szczotka-Sarna poprzez przystępne przykłady i lekko podaną treść omówiła rolę zdobywania informacji w komunikacji, dostosowanie komunikatu do grup otoczenia oraz grup docelowych Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.