Podgląd galerii

Spotkanie komitetu inicjującego powstanie nowego Oddziału SBP w Bartoszycach

W dniu 16 listopada br. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach odbyło się walne zebranie członków dwóch kół: Koła SBP w Bartoszycach i Koła SBP w Lidzbarku Warmińskim. Celem spotkania było wybranie Przewodniczącego i Zarządu nowopowstałego Oddziału.