Podgląd galerii

Spotkanie świąteczne w Szczecinie, grudzień 2011

Członkowie trzech szczecińskich kół SBP (z Książnicy Pomorskiej, Bibliotek Naukowych Szczecina oraz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie) zostali zaproszeni na spotkanie świąteczno-noworoczne, zorganizowane z inicjatywy Koła SBP działającego przy MBP, na które większość smakołyków została przygotowana własnoręcznie przez bibliotekarzy, a ściślej przez bibliotekarki. Przy spożywaniu znakomitych ryb, pierogów, barszczu, pierników i innych ciast członkowie z różnych kół SBP nie tylko poznawali się bliżej, ale też snuli projekty wspólnych działań w 2012 roku.