Podgląd galerii

Spotkanie bibliotekarzy z Rumunii z przedstawicielami SBP, 21 luty 2012

W lutym grupa bibliotekarzy z Rumunii wizytowała biblioteki w Polsce. Celem wizyty było zapoznanie się z systemem wsparcia jakie otrzymują biblioteki ze strony bibliotek wojewódzkich i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na czym polega współpraca z organizacjami pozarządowymi i jak są tworzone partnerstwa i koalicje na rzecz rozwoju bibliotek na szczeblu lokalnym i regionalnym a także jakie kroki podejmuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w celu zapewnienia trwałości efektów Programu Rozwoju Bibliotek.