Podgląd galerii

I Forum Bibliotekarzy Opolszczyzny, październik 2012

18 października 2012 r. z inicjatywy Szkolnego Multimedialnego Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim odbyło się I Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego „Moja biblioteka. Mój użytkownik”. Współorganizatorami konferencji były: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego. Patronat honorowy nad Forum objęła przewodnicząca ZG SBP, Elżbieta Stefańczyk, która skierowała do uczestników okolicznościowy adres, a wsparcia medialnego udzieliły redakcje: „Nowej Trybuny Opolskiej”, Radia „Plus”, Radia „Opole” oraz „Głosu Nauczycielskiego”.