Podgląd galerii

Warsztaty „Facebook i Twitter w bibliotekach – szanse i zagrożenia. Oferty biblioteczne w portalach społecznościowych.”, październik 2012

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Goethe Institut zorganizowały 25 października 2012 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, warsztaty edukacyjne poświęcone wykorzystaniu w bibliotekach nowoczesnych narzędzi społecznościowego Internetu. Uczestnikom przybliżone zostały zjawiska Library 2.0 (Biblioteki 2.0), sposoby wykorzystania społecznościowych mediów do budowania wirtualnej, informacyjnej rzeczywistości, a także związane z tym zagrożenia.