Podgląd galerii

X Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja Bibliotek Publicznych” pt. „Modele współpracy bibliotek publicznych – czy razem możemy więcej, szybciej, lepiej?”, 7-8 listopada 2012 r., Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Centralna Biblioteka Wojskowa zorganizowały konferencję z cyklu „Automatyzacja bibliotek publicznych” pt. „Modele współpracy bibliotek publicznych - czy razem możemy więcej, szybciej, lepiej?”, która odbyła się w dniach 7-8 listopada 2012 w siedzibie Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.