Podgląd galerii

„My dla SBP, SBP dla Nas” - spotkanie z przedstawicielami oddziałów SBP, marzec 2013

4 marca 2013 roku w Warszawie odbyły się warsztaty dla przedstawicieli struktur terenowych SBP pt. „Rzecznictwo: My dla SBP, SBP dla Nas”, zorganizowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przy wsparciu Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego . Na spotkanie zaproszono przede wszystkim przewodniczących Oddziałów SBP, którzy funkcję tę pełnią po raz pierwszy.