Pomiń nawigację

Kursy elearningowe

dla bibliotekarzy

Kursy

Prezentacja kultury | 7-25 września 2015 r.

Kultura w eksiążce i komiksie | 5 - 23 października 2015 r.

O projekcie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zrealizowało zadanie dot. wykorzystania nowoczesnych technologii w podnoszeniu kompetencji kadr miejskich i wiejskich bibliotek publicznych, domów kultury i innych. Zadanie, skierowane do bibliotekarzy z wymienionych rodzajów bibliotek, polegało na przeprowadzeniu, na platformie elearningowej SBP, cyklu warsztatów online dotyczących wykorzystania wybranych, darmowych aplikacji i narzędzi Web 2.0 do kreatywnego tworzenia różnorodnych materiałów utrwalających i promujących kulturę najbliższego regionu w postaci prezentacji i wirtualnych tablic, elektronicznych książeczek i komiksów oraz filmów i podcastów. Szkolenie umożliwiło ponadto nabycie umiejętności samokształcenia oraz sprawnego korzystania z platformy elearningowej. W okresie wrzesień–październik 2015 r. zrealizowano 2 kursy (każdy dla 30 bibliotekarzy).

Każdy kurs przewidziany jest na 20 godzin, poprowadzą go specjaliści z Ośrodka Edukacji i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Na utworzonej stronie zadania zamieszczone będą m.in. programy kursów oraz wzorcowe materiały multimedialne wypracowane przez uczestników. Pierwszy kurs odbędzie się w dniach 7-25 września 2015 r., drugi zaś w dniach 5-23 października 2015 r.

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015

Logo - Kultura Dostępna i Narodowe Centrum Kultury

Prezentacja kultury 7-25 września 2015 r.

     

Kultura w eksiążce i komiksie
5 - 23 października 2015 r.