Pomiń nawigację

Prezentacja kultury

Sylabus szkolenia

Autor: Bożena Boryczka

Uczestnicy szkolenia

Uczestnikami jest grupa 30 bibliotekarzy, którzy zgłosili do SBP chęć wzięcia udziału w szkoleniu.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji informacyjnych bibliotekarzy w zakresie wykorzystania wybranych darmowych aplikacji i narzędzi Web 2.0 do kreatywnego tworzenia różnorodnych materiałów utrwalających i promujących kulturę najbliższego regionu w postaci wirtualnych tablic oraz filmów ze zdjęć i sekwencji wideo, jak również kształcenie umiejętności organizowania samokształcenia oraz sprawnego korzystania z platformy e-learningowej.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową i umiejętność pracy na platformie e-learningowej. Uczestnicy powinni też posiadać umiejętność obsługi urządzenia rejestrującego obraz wideo (kamera bądź aparat cyfrowy, telefon komórkowy, wbudowana kamera komputerowa, itp.).

Do pracy nad filmem niezbędny jest mikrofon (wbudowany lub zewnętrzny). Do poprawnej pracy programu Photo Story wymagana jest obecność w systemie programu Microsoft Windows Media Player 10 (lub wersji wyższej) oraz programu Microsoft DirectX 9.0 (lub jego nowszej wersji).

Prowadzący szkolenie

Szkolenie prowadzić będą Bożena Boryczka i Hanna Basaj – pracownicy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, współpracujący w projekcie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich.

Opis szkolenia

Kurs prowadzony jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach projektu edukacyjnego „ICT w upowszechnianiu dóbr kultury w bibliotekach”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura Interwencje 2015”.

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych. Jego problematyka została podzielona na trzy tygodniowe bloki tematyczne, w których zostały zamieszczone materiały instruktażowe i pomocnicze w postaci tekstowej, filmów wideo oraz obowiązkowe zadania do wykonania. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy http://elearning.sbp.pl, materiałów szkoleniowych i treści zadań. W miarę potrzeb korzystają z pomocy trenerów na Forum Pomocy.

Kolejne części kursu odsłaniane będą w każdy poniedziałek (7, 14 i 21 września) do godziny 9.00 i dostępne do zakończenia kursu – 25 września do godziny 23.55. Zaplanowane do wykonania obowiązkowe zadania należy wykonać w określonym dla każdego z nich czasie. Wyniki za wszystkie oceniane zadania widoczne będą w zakładce Oceny.

Treści kształcenia

 1. Przygotowania
  • Podstawy obróbki grafiki
  • Scenariusz filmu
  • Podstawy prawa autorskiego
 2. Photo Story 3 dla Windows
  • Importowanie, organizowanie i edytowanie obrazów
  • Dostosowywanie ruchu, czasu trwania i przejść
  • Dodawanie muzyki
  • Zapis i publikacja filmu w serwisie YouTube
 3. Windows Movie Maker
  • Tworzenie filmu ze zdjęć
  • Tworzenie filmu z wideo
  • Napisy i dźwięk w Movie Maker
  • Zapis i publikacja filmu w serwisie YouTube
 4. Serwis Tackk
  • Pierwsze kroki w serwisie Tackk
  • Tackk jako narzędzie promocji
  • Tackk jako narzędzie do tworzenia ogłoszeń

Procedury komunikacji

W trakcie szkolenia będą wykorzystywane narzędzia komunikacji, a więc Forum aktualności, Forum pomocy, wiadomości wysyłane z platformy Moodle, a także poczta elektroniczna.

Sposób oceny i certyfikacja udziału w szkoleniu

Za wykonanie poszczególnych zadań są przydzielane punkty. Przy ocenie głównymi kryteriami są: terminowość wykonania zadania oraz wykonanie go zgodnie z poleceniem i standardem wykonania.

Zadanie 1 – 5 punktów
Zadanie 2 – 10 punktów
Zadanie 3 – 15 punktów
Zadanie 4 – 10 punktów

Łącznie w kursie można uzyskać 40 punktów. Osoby które wykonają wszystkie zadania i uzyskają minimum 30 punktów (75%) zaliczą szkolenie. Zaświadczenia o ukończeniu kursu zostaną przesłane uczestnikom przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Prezentacja kultury 7-25 września 2015 r.

     

Kultura w eksiążce i komiksie
5 - 23 października 2015 r.