Aktualności

Kongres IFLA 2017 - 21 sierpnia

Data dodania: 22.08.2017

Kongres IFLA 2017 - 21 sierpnia

Obok wielu interesujących sesji tematycznych, które odbywały się w dniu dzisiejszym na szczególną uwagę zasługuje Sesja Przewodniczącego IFLA. Omawiany był na niej projekt o zasięgu globalnym, który ma nie tylko pomóc przetrwać bibliotekom, ale wzmocnić je, by rozwijały się w przyszłości. Sesja podzielona była na trzy części.

Podczas pierwszej sekretarz generalny IFLA Gerald Leitner przedstawił projekt Global Vision. Dyskusja nad projektem prowadzona już była podczas sześciu warsztatów regionalnych, opinie dotyczące projektu, a także dane dotyczące bibliotek zebrano z wielu krajów. Uznano bowiem, iż brakuje wiedzy na temat potencjału bibliotek w poszczególnych krajach, co powinno stać u podstaw budowania programu.

W 2017 r. IFLA podjęła współpracę z krajowymi stowarzyszeniami bibliotekarskimi w celu zebrania ujednoliconych statystyk dotyczących bibliotek. Dzięki tym informacją powstała baza danych Library Map of the World dotycząca bibliotek z 75 krajów ze wszystkich regionów. Zaprezentowano możliwości korzystania z Mapy i analizowania zawartych w niej danych.

Druga część spotkania dotyczyła możliwości rozwoju bibliotek w przyszłości i ewentualnych kierunków zmian. Głosom które dostrzegały niezbędność zmian w kierunku wprowadzania i stosowania nowych technologii, przeciwstawiane były wypowiedzi, które nie negowały ich ale dostrzegały niebezpieczeństwo powiększania dystansu między krajami szybko rozwijającymi się i wolniej podążającymi za zmianami.

Część trzecia to włączenie uczestników sesji w dyskusję nad Global Vision i głosowanie na 6 pytań, których globalne podsumowanie pozwoli na wytyczenie kierunków zmian bibliotek i utworzenie mapy przyszłości bibliotek. Głosowanie podczas sesji przebiegło sprawnie, brało w nim udział ok. 380 osób. Celem tego przedsięwzięcia było przekonanie uczestników do słuszności podejmowanych działań i zachęcenia bibliotekarzy z całego świata do głosowania on-line.

Zestaw pytań przedstawionych poniżej przygotowano w sześciu językach arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim:

  • What are the core values of libraries?
  • What are libraries exceptionally good at?
  • What should libraries do more of?
  • What should libraries do less of?
  • What are the main challenges to libraries?
  • What would be the characteristics of a united library field?

Głosowanie online trwa do 30 września 2017 r. i jest także skierowane do środowiska bibliotekarskiego w Polsce.

nad. Barbara Budyńska

Zobacz też: