Aktualności

Relacja z wizyty członków Sekcji Library Services to People with Special Needs w zakładach karnych Wrocławia

Data dodania: 23.08.2017

Relacja z wizyty członków Sekcji Library Services to People with Special Needs w zakładach karnych Wrocławia

Po raz pierwszy w 83 letniej historii IFLA uczestnicy Kongresu odbywającego się we Wrocławiu, mieli możliwość zobaczenia biblioteki więziennej i zapoznać się z działalnością resocjalizacyjną wykorzystującą szeroko rozumianą książkę i formy pracy kulturalno-oświatowej prowadzone w polskich zakładach karnych. Dzięki życzliwości i ogromnemu zaangażowaniu władz i funkcjonariuszy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu ponad 40 bibliotekarzy z całego świata odwiedziło bibliotekę więzienną w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a wcześniej także w Zakładzie Karnym nr 1. Integralną częścią wizyty, pokazującej efekty pracy resocjalizacyjnej, był występ teatru więziennego „JUBILO" w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego. Przedstawienie zatytułowane „Wykluczeni" zostało przygotowane na podstawie autorskich tekstów więźniów. Wykonawcami tego bardzo emocjonalnego spektaklu byli osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w ZK nr 1 we Wrocławiu. Warto dodać, że OISW we Wrocławiu przygotował multimedialną wystawę, pokazującą działalność resocjalizacyjną w polskich placówkach, prezentowaną w sali wystawowej Hali Stulecia we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert
Członek Sekcji Usług Bibliotecznych dla Osób ze Specjalnymi Potrzebami IFLA
(Library Services to People with Special Needs)