Aktualności

Relacja z sesji 209: Role of Women Farmers in Sustainable Agricultural Development and Their Information Needs: an International Perspective – Agricultural Libraries

Data dodania: 24.08.2017

Relacja z sesji 209: Role of  Women Farmers in Sustainable Agricultural Development and Their Information Needs: an International Perspective – Agricultural Libraries

Referenci przedstawili rolę kobiet w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i ich potrzeby informacyjne. Reprezentanci środowiska naukowego i bibliotekarskiego z Indii i Sri Lanki wymienili zadania kobiet w rolnictwie i prace jakie wykonują w zestawieniu z pracami mężczyzn.

Wskazali, że nie jest to współmierne do płacy. Pięciu przedstawicieli różnych bibliotek naukowych z Nigerii zdefiniowało rolę kobiet pracujących w rolnictwie. Kobiety odgrywają decydującą rolę w rozwoju rolnictwa w krajach rozwijających się i mają znaczący wkład w globalny program rozwoju przemysłu rolniczego, oświaty rolniczej, informacji dotyczącej rolnictwa.

Deva E. Reddy Ph.D. z Texas A&M University kontynuując zagadnienie przybliżyła siedemnaście celów jakie sformułowała Organizacja Narodów Zjednoczonych w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Są to m.in. zmniejszenie ubóstwa, złagodzenie głodu, poprawa stanu zdrowotności, jakości życia, wzrost poziomu edukacji i równość płci.

Powołując się na przeprowadzone badania naukowe potwierdziła, że rola kobiet i ich udział w międzynarodowych programach i badaniach naukowych jest bardzo istotna. Podczas dyskusji bibliotekarze rozmawiali o znaczeniu bibliotek uniwersytetów rolniczych w rozpowszechnianiu informacji o wynikach badaniach naukowych dotyczących rolnictwa.

nad. Marzena Przybysz