Aktualności

Relacja z Sesji 138 Literacy matters: it takes a community to raise a reader – building a nation of readers and creating a reading culture – literacy and reading, public libraries, school libraries

Data dodania: 25.08.2017

Relacja z Sesji 138 Literacy matters: it takes a community to raise a reader – building a nation of readers and creating a reading culture – literacy and reading, public libraries, school libraries

Sesja poświęcona była szeroko rozumianym problemom piśmienności. Zorganizowana została staraniem trzech sekcji IFLA – Bibliotek Publicznych, Bibliotek Szkolnych oraz Piśmienności i Czytelnictwa (Literacy and Reading).

W trakcie obrad, które odbywały się w największej sali konferencyjnej, wygłoszono 10 referatów. Ich autorzy/prelegenci pochodzili z różnych stron świata, Europy, Ameryki Północnej, Azji, Nowej Zelandii i Afryki. Każdy omawiał swoje doświadczenia, programy i projekty związane z nauką czytania, dostępem do wiedzy i informacji.

Dwa referaty poświęcone zostały piśmienności specjalnych grup odbiorców: jeden biblioterapii w szpitalu, drugi tworzeniu przestrzeni bibliotecznej przyjaznej dla dzieci z autyzmem. W tym wystąpieniu referentka podkreślała, że aby przyjmować w bibliotece dzieci autystyczne należy odpowiednio przygotować przestrzeń, zwracając uwagę między innymi na sposób oznakowania książek (piktogramy), strefy ciszy, strefy hałasu, odpowiednie przygotowanie personelu.

Referent z Senegalu przedstawił projekt polegający na tworzeniu zamiast bibliotek tradycyjnych – bibliotek cyfrowych w szkołach wiejskich w tym kraju. Interesujące były dwa referaty poświęcone piśmienności cyfrowej, badaniom pracy wolontariuszy w bibliotekach dla dzieci czy motywacji chłopców do czytania. W tej sesji znalazł się referat polski poświęcony akcji głośnego czytania dzieciom realizowanej od 16 lat przez Fundację ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom” i jej wpływie na działania polskich bibliotek dla dzieci. Referat wygłosiła Grażyna Lewandowicz-Nosal.

nad. Grażyna Lewandowicz-Nosal