Aktualności

Relacja z sesji ‘post-iflowskiej’: Impact of the IFLA Library Reference Model on ISBD, RDA and other bibliographic standards

Data dodania: 28.08.2017

Relacja z sesji ‘post-iflowskiej’: Impact of the IFLA Library Reference Model on ISBD, RDA and other bibliographic standards

Piątek, 25 sierpnia – dzień ‘wycieczkowy’ dla większości uczestników Kongresu IFLA, dla kilkudziesięciu z nich był jednak kolejnym dniem pracy. Członkowie międzynarodowych grup roboczych, pracujących nad standardami bibliograficznymi, między innymi: RenateBehrens (RDA Europe), Gordon Dunsire (RSC), Elena Escolano (ISBD ReviewGroup), Massimo Gentili-Tedeschi (ISBD Review Group) oraz Ricardo Santos Muñoz (BNE) zorganizowali spotkanie poświęcone nowemu modelowi IFLA-LRM i jego wpływowi na rozwój standardów bibliograficznych.

IFLA Library Reference Model (IFLA LRM)początkowo funkcjonujący pod nazwą FRBR-LRM, jest efektem prowadzonych od 2010 roku prac nad skonsolidowaniem trzech modeli opisujących zasady funkcjonowania danych bibliograficznych i wzorcowych (FRBR, FRAD i FRSAD). Konsolidacja ta była konieczna ze względu na występujące pomiędzy poszczególnymi modelami sprzeczności oraz w celu lepszej organizacji informacji o zasobach bibliotecznych i możliwości jej istnienia w globalnych zasobach sieciowych.

W dyskusji podkreślono, że spotkanie wrocławskie było pierwszym wspólnym spotkaniem ‘na szczycie’, zorganizowanym już po zakończeniu procesu wdrażania modelu IFLA-LRM i poświęconym jego roli w dalszym kształtowaniu zasad opracowywania zasobów gromadzonych przez biblioteki i inne instytucje dziedzictwa kulturowego.Główne wątki dyskusji koncentrowały się wokół takich zagadnień jak wpływ nowego modelu na określenie zasad przejmowania danych do opisu bibliograficznego oraz problemów związanych z opracowywaniem wydawnictw ciągłych i aktualizowanych.

Nowy IFLA Library Reference Model (IFLA LRM) jest dostępny na stronach IFLA: https://www.ifla.org/publications/node/11412

Centrum NUKAT BUWbyło współorganizatorem spotkania; dzięki temu mogliśmy zaprosić do udziału w spotkaniu przedstawicieli polskich bibliotek naukowych: Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteki Ossolineum a także naukowców z instytutów bibliotekoznawstwa Warszawy i Wrocławia.

Dziękujemy Pani Dyrektor Grażynie Piotrowicz za gościnę w nowym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego - jest piękny w swym minimalizmie i wywarł na wszystkich bardzo dobre wrażenie oraz Panu Maciejowi Dziubeckiemu, prezesowi ExLibrisPolska za sponsorowanie wydarzenia.

nad. Ewa Kobierska-Maciuszko, Leszek Śnieżko