Aktualności

Kongres IFLA - podziękowanie przewodniczącej SBP

Data dodania: 30.08.2017

Kongres IFLA - podziękowanie przewodniczącej SBP

Szanowni Państwo,

Za nami kolejny Kongres IFLA, który odbył się w Hali Stulecia we Wrocławiu, w dniach 19-25 sierpnia br. pod hasłem „Libraries. Solidarity. Society”. Coroczne, międzynarodowe spotkanie bibliotekarzy i przedstawiciel instytucji z nimi współpracujących przerodziło się w święto światowego i polskiego bibliotekarstwa.

Gościliśmy w naszym kraju ok. 3200 uczestników z ponad 120 państw, ze wszystkich kontynentów. W trakcie 247 sesji plenarnych, warsztatów i prezentacji mieliśmy okazję omówić najważniejsze problemy, z jakimi mają do czynienia bibliotekarze, działający w różnych uwarunkowaniach politycznych, społecznych i gospodarczych. Do Wrocławia przyjechali wybitni znawcy zagadnień bibliotekarstwa i informacji naukowej, którzy dzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, poprawy stanu czytelnictwa, edukacji, zarządzania wiedzą, wykorzystania nowych technologii w obsłudze czytelników, dostępu do treści w formie cyfrowej itp. Wszystko to odbywało się w otoczeniu polskiej kultury, historii i pięknych zabytków Wrocławia.

Do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, jako jednego z głównych organizatorów Kongresu IFLA napływają gratulacje z kraju i ze świata, za wspaniałe wrażenia, interesujące spotkania, sprawność organizacyjną, bogaty program kulturalny. To ogromne przedsięwzięcie, odbywające się w roku szczególnym dla SBP, gdy obchodzimy jubileusz 100-lecia naszej organizacji, odniosło sukces i mamy powody do dumy oraz satysfakcji z poniesionego wysiłku.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Kongresu za ich aktywność. Słowa podziękowania kieruję przede wszystkim do polskich bibliotekarzy z bibliotek publicznych, naukowych, pedagogicznych, szkolnych, którzy mimo wysokich stosunkowo kosztów udziału zdecydowali się przyjechać do Wrocławia. Dziękuję naszym współorganizatorom, tj. Bibliotece Narodowej i Miastu Wrocław, a także innym partnerom za wspólne zaangażowanie w realizację Kongresu. Spotkanie bibliotekarzy wsparło w sposób istotny Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W sposób szczególny pragnę podziękować blisko 300 wolontariuszom, którzy przyjechali z ponad 40 krajów i udźwignęli ciężar odpowiedzialności wykazując się profesjonalizmem, a przy tym kulturą osobistą w codziennych kontaktach z uczestnikami Kongresu. Wśród wolontariuszy i innych osób wspierających organizacyjnie Kongres ok. 160 osób stanowili bibliotekarze polscy, reprezentujący 65 bibliotek wszystkich rodzajów. Dyrektorom tych bibliotek jestem wdzięczna za oddelegowanie pracowników do tej wyczerpującej pracy, która przyniosła znakomite efekty i wysokie oceny uczestników oraz przedstawicieli IFLA.

Dziękuję także bibliotekom, które zorganizowały sympozja poprzedzające Kongres oraz gościły u siebie grupy uczestników po jego zakończeniu.

Myślę, że mamy wszyscy ogromną satysfakcję z dostarczenia niezwykłych przeżyć kilku tysiącom ludzi z całego świata, za co jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję.

Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich