Aktualności

Publikacja SBP na Kongres IFLA: Libraries in Poland

Data dodania: 31.08.2017

Publikacja SBP na Kongres IFLA: Libraries in Poland

SBP w roku jubileuszowym stulecia istnienia przygotowało specjalne publikacje dla uczestników Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu ukazujące Stowarzyszenie oraz osiągnięcia polskiego bibliotekarstwa.

Jedną z nich jest:

Libraries in Poland / ed. byBarbara Budyńska (Chief), Małgorzata Jezierska, Grażyna Lewandowicz-Nosal, Rafał Rukat, Grażyna Walczewska-Klimczak. – Warsaw: Publishing House of the PolishLibrarians’ Association. - 20 s.; il. kolor.

Publikacja wskazuje na rolę SBP w promowaniu bibliotek i bibliotekarstwa publicznego. SBP jest ważnym partnerem bibliotek, innych stowarzyszeń, fundacji lub instytucji promujących czytelnictwo książek i akcji wspierających pozycję bibliotek wśród innych instytucji kulturalnych. W Polsce jest około 32 500 bibliotek różnych typów. W publikacji zaprezentowano sieć polskich bibliotek, dane statystyczne, źródła dofinansowania, strukturę wydatków na zasoby biblioteczne. Przedstawiono aktualne tendencje architektoniczne i wyposażenia wnętrz bibliotecznych, dostępność bibliotek. Omówiono programy wspierające biblioteki oraz promujące czytelnictwo w Polsce (rządowe, ministerialne oraz pozarządowe). W dalszej części autorzy publikacji charakteryzują użytkowników bibliotek i udostępnianie zbiorów w bibliotekach. Publikacja została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

nad. Marzena Przybysz