Aktualności

Publikacja SBP na Kongres IFLA: Polish Librarians’ Associations: knowledge – experience – tradition – modernity

Data dodania: 31.08.2017

Publikacja SBP na Kongres IFLA: Polish Librarians’ Associations: knowledge – experience – tradition – modernity

SBP w roku jubileuszowym stulecia istnienia przygotowało specjalne publikacje dla uczestników Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu ukazujące Stowarzyszenie oraz osiągnięcia polskiego bibliotekarstwa. Jedną z nich jest:

Polish Librarians’ Associations: knowledge – experience – tradition – modernity / ed. by AnnaGrzecznowskiej, JoannaPasztaleniec-Jarzyńska. – Warsaw: Publishing House of the Polish Librarians’ Association. - 20 s.; il. kolor.

Publikacja nawiązuje do historii, genezy powstania Związku Bibliotekarzy Polskich w 1917 r. Przedstawia główne nurty działalności organizacji, która od 1953 r. uzyskała obecną nazwę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W publikacji została ukazana cenna praca SBP, wiedza i doświadczenie kilku pokoleń członków, działania na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego, wizja i misja SBP, która została sformułowana w 2009 r. jako Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021. Została przedstawiona struktura tej siedmiotysięcznej organizacji, główne obszary działalności: rola edukacyjna (działalność wydawnicza, organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów), promowanie czytelnictwa i bibliotek poprzez m.in. organizowane konkursy. Od 2011 r. funkcjonuje portal SBP (www.sbp.pl), płaszczyzna wymiany informacji fachowej. SBP działa na rzecz integracji społeczności bibliotekarzy, budowania pozytywnego wizerunku zawodu bibliotekarza. Działalność SBP wspierają partnerzy m.in. biblioteki publiczne, naukowe, pedagogiczne, szkolne, Biblioteka Narodowa, instytucje i organizacje m.in. Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencja Dyrektorów Polskich Bibliotek Akademickich, Konferencja Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Instytut Książki, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. SBP działa na forum międzynarodowym jest członkiem IFLA, EBLIDA, intensywnie angażuje się w prace IAML.

Publikacja została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

nad. Marzena Przybysz