Aktualności

Publikacja SBP na Kongres IFLA: specjalny numer Przeglądu Bibliotecznego

Data dodania: 31.08.2017

Publikacja SBP na Kongres IFLA: specjalny numer Przeglądu Bibliotecznego

SBP w roku jubileuszowym stulecia istnienia przygotowało specjalne publikacje dla uczestników Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu ukazujące Stowarzyszenie oraz osiągnięcia polskiego bibliotekarstwa. Jedną z nich jest:

Specjalny numer „Przeglądu Bibliotecznego” 2017 (ed. Elżbieta Barbara Zybert) został wydany w języku angielskim także w wersji CD-ROM i zawiera artykuły omawiające sytuację bibliotekarstwa w Polsce, nawiązujące do historycznych oraz aktualnych zagadnień.

Numer rozpoczyna artykuł Andrzeja Mężyńskiego (The Polish Librarians’ Association in IFLA. Origins of collaboration), który przedstawia początki współpracy Związku Bibliotekarzy Polskich z IFLA i wkład bibliotekarzy z Polski w prace międzynarodowe w latach 1929-1939. Następny tekst Małgorzaty Fedrowicz-Kruszewskiej i Tomasza Kruszewskiego (Library users, offerings and types of services in Poland) charakteryzuje użytkowników bibliotek publicznych oraz szkół wyższych w Polsce, nowe oferty i usługi informacyjne wynikające ze zmian technologicznych. Autorką następnego artykułu (The role of public libraries in promotingreadership in Poland) jest Dorota Grabowska, która ukazuje rolę bibliotek publicznych w popularyzacji czytelnictwa w Polsce, starania bibliotek na rzecz podniesienia poziomu czytelnictwa.

W tekście Polish digitallibraries and repositories. Origins, operation and usage Bożena Bednarek-Michalska omawia sieć bibliotek cyfrowych i repozytoriów naukowych, projekty praktycznej realizacji open access oraz kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce. Krystyna Sanetra w artykule Changing the paradigm of collecting and cataloguing in Polish scientific libraries. The impact of new information technologies przedstawia wpływ nowych technologii informacyjnych na budowę i katalogowanie zasobów bibliotecznych oraz sposoby funkcjonowania bibliotek naukowych w ostatnich 25 latach.

Bogdan F. Zerek w tekście The Warsaw School of Paper Conservationprezentuje historię i rozwój konserwacji książek, grafik i wyrobów papierniczych od strony praktycznej, jak również w programie nauczania Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Omawiadziałalność Biblioteki Narodowej i projekty związane z ochroną i konserwacją zbiorów. Ostatni tekst New librarybuildings in Poland. The last 25 years (1990-2015) autorstwa Ewy Kobierskiej-Maciuszko ukazuje rozwój budownictwa bibliotecznego ostatniego ćwierćwiecza,czasu wyjątkowo dużych inwestycji, nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Publikacja została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

nad. Marzena Przybysz