Aktualności

Bulwar Bibliotek na Światowym Kongresie IFLA we Wrocławiu

Data dodania: 11.09.2017

Bulwar Bibliotek na Światowym Kongresie IFLA we Wrocławiu

Bulwar Bibliotek należy do stałych elementów kongresów IFLA. We Wrocławiu w wzięło w nim udział 25 bibliotek oraz 7 organizacji pozarządowych i firm wspierających działalność bibliotek. Polskie biblioteki oraz organizacje i instytucje działające na rzecz bibliotekarstwa przygotowały roll-upy prezentujące w atrakcyjnej formie zarówno same instytucje jak i wybrane projekty realizowane przez biblioteki.

Bulwar otwierał roll-up Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz FRSI/LABIB reprezentowały organizacje pozarządowe. Na apel Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, organizatora Bulwaru Bibliotek, odpowiedziały przede wszystkim biblioteki publiczne z całej Polski. Szczególnie licznie uczestniczyły biblioteki województwa śląskiego z Biblioteka Śląską na czele, która koordynowała udział bibliotek z całego województwa w tym przedsięwzięciu.

Spośród bibliotek akademickich – trzy reprezentowały środowisko poznańskie. Niektóre biblioteki przygotowały dwa lub trzy roll-upy (np. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Biblioteka Politechniki Gdańskiej).

Bulwar Bibliotek cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników Kongresu. Sprzyjał temu też fakt, że był umieszczony w budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego, pomiędzy salami, w których odbywały się liczne sesje i spotkania.

Biblioteki i organizacje uczestniczące w Bulwarze Bibliotek:

 • Biblioteki publiczne:
 • Biblioteka Miejsko – Powiatowa w Kwidzynie
 • Biblioteka Publiczna im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie
 • Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno
 • Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Poraju
 • Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu
 • Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • Biblioteki akademickie:
 • Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Biblioteka Politechniki Gdańskiej
 • Biblioteka Politechniki Poznańskiej
 • Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Inne:

 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 • Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Sieć LABiB
 • Instytut Książki
 • PWN IBUK
 • Murator Expo WTK
 • Sygnity / Prolib

nad. Joanna Pasztaleniec-jarzyńska, koordynator Bulwaru Bibliotek