Dofinansowanie udziału bibliotekarzy w IFLA

Konkurs o stypendia konferencyjne IFLA 2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało ogłoszenie o otwarciu naboru wniosków do konkursu o stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy bibliotek publicznych, chcących wziąć udział  w Kongresie IFLA 2017 we Wrocławiu.

Nabór wniosków rusza 2 stycznia 2017 r. Przedmiotem konkursu są stypendia, mające charakter jednorazowego świadczenia finansowego w wysokości 3000 zł brutto, przeznaczone na pokrycie opłaty konferencyjnej obejmującej pełne, 7- dniowe uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji IFLA, Wrocław 2017.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 31 stycznia 2017 r., zgodnie z Regulaminem konkursu złoży wniosek za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl).

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: 

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-konkursie-2070.php 


Ze względu na wysokie koszty udziału w Kongresie IFLA (opłata konferencyjna wynosi od 240 EURO dla studentów do 665 EURO dla nie członków IFLA) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamierza uruchomić w 2017 r. specjalny program dofinansowania udziału w Kongresie IFLA dla bibliotekarzy zatrudnionych w Bibliotece Narodowej oraz w bibliotekach publicznych.

Informacje o warunkach otrzymania dofinansowania z MKiDN oraz z innych źródeł będą na bieżąco zamieszczane na portalu www.sbp.pl.

W odniesieniu do bibliotekarzy - nauczycieli, Minister Edukacji Narodowej poinformował o możliwości ubiegania się o dofinansowanie udziału w Kongersie IFLA, w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, którymi dysponuje organ prowadzący szkoły. Dyrektorzy szkół, którzy mają obowiązek w terminie do 30 listopada br. złożyć do organu prowadzącego wniosek o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym, mogą we wniosku uwzględnić udział w Kongresie IFLA.

Pełna odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej na apel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tej sprawie.

sbp.pl/ifla2017