Komitet Narodowy IFLA 2017

Współprzewodniczący:

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
E-mail: kancelaria.prezydenta@um.wroc.pl

Dr Tomasz Makowski
Dyrektor Biblioteki Narodowej
E-mail: dyrektor@bn.org.pl

Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
E-mail: e.stefanczyk@sbp.pl

Członkowie:

Danuta Brzezińska
Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
E-mail: d.brzezinska@wp.pl

Sylwia Czachorowska
Przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych
Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
E-mail: dyrekcja@wmbp.olsztyn.pl

Dr hab. Magdalena Gawin
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Generalny Konserwator Zabytków
E-mail: podsekretarz.gawin@mkidn.gov.pl

Marek M. Górski
Przewodniczący Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
Dyrektor Biblioteki Politechniki Krakowskiej
E-mail: gorski@biblos.pk.edu.pl

Paweł Hreniak
Wojewoda Dolnośląski
E-mail: wojsekr@duw.pl

Dr Adolf Juzwenko
Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Ossolineum
E-mail: znio@znio.pl

Jan Krajewski
Przewodniczący Polskiego Związku Bibliotek
E-mail: pzb1@op.pl

Jacek Królikowski
Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
E-mail: jacek.krolikowski@frsi.org.pl

Jędrzej Leśniewski
Zastępca Dyrektora ds. bibliotek Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej
E-mail: jedrzej.lesniewski@pwr.edu.pl

Andrzej Ociepa
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
E-mail: aoc@biblioteka.wroc.pl

Dr Jacek Ossowski
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
E-mail: : jacek.ossowski@rada.wroc.pl

Grażyna Piotrowicz
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
E-mail: grazyna.piotrowicz@uwr.edu.pl

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
E-mail: marszalek@dolnyslask.pl

Prof. Zdzisław Pietrzyk
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
E-mail: zdzislaw.pietrzyk@uj.edu.pl

Dr hab. JolantaTalbierska
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
E-mail: buw@uw.edu.pl

Andrzej Tyws
Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu
E-mail: wbp@wbp.wroc.pl

Paweł Wróblewski
Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
E-mail: umwd@dolnyslask.pl

Prof. Elżbieta Barbara Zybert
Wydział Dziennikarstwa,  Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Redaktor naczelny "Przeglądu Bibliotecznego"
E-mail: e.zybert@uw.edu.pl

Barbara Żmigrodzka
Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej - Biblioteka Główna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
E-mail: Barbara.zmigrodzka@ue.wroc.pl

Zespół organizacyjny:

Katarzyna Ślaska
Zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej
E-mail: k.slaska@bn.org.pl

Monika Cornell
IFLA Manager
Biblioteka Narodowa
Redaktor “Polish Libraries”
E-mail: m.cornell@bn.org.pl

Magdalena Piasecka
Prezes Zarządu Convention Bureau – Wrocław
E-mail: piasecka@convention.wroclaw.pl

Jakub Grudniewski
Convention Bureau – Wrocław
E-mail: grudniewski@convention.wroclaw.pl

Koordynator wolontariatu:

Joanna Golczyk
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: członek Zarządu Głównego i przewodnicząca Okręgu Dolnośląskiego SBP
Kierownik Fonoteki Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu
jgolczyk@wbp.wroc.pl

sbp.pl/ifla2017