Sesja Posterowa – Poster Session

W ramach programu Kongresu IFLA bibliotekarze z całego świata prezentują w formie posterów swoje projekty, programy, innowacyjne działania bibliotek.
Zachęcamy polskich bibliotekarzy, aby zgłaszali chęć uczestniczenia w sesji posterowej we Wrocławiu.

Propozycje posterów należy zgłaszać do 1 lutego 2017 r. i bezpośrednio do IFLA, wypełniając odpowiedni formularz.
W marcu 2017, spośród nadesłanych propozycji posterów, IFLA dokona wyboru ponad stu najciekawszych projektów, które będą prezentowane podczas Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu, stanowiąc integralną część progamu Kongresu.
Dla twórców najlepszych posterów zostaną przyznane nagrody, które będą wręczone podczas uroczystego zamknięcia Kongresu IFLA we Wrocławiu.

Inspiracją do wykonania posterów mogą być fotografie posterów prezentowanych na poprzednich kongresach IFLA.

Zobacz:

Więcej informacji: http://2017.ifla.org/programme/poster-sessions/call-for-posters
 

sbp.pl/ifla2017