Humanistyka cyfrowa a biblioteki
[Digital humanities and libraries]


Fake news – nowa codzienność czy oręż w wojnie informacyjnej?
[Fake news – a new everyday reality or a weapon in the information war?]


Projektowanie informacji z uwzględnieniem UX
[Information design: a UX perspective]


Indywidualne systemy zarządzania informacją jako sposób na walkę z przeciążeniem informacyjnym
[Personal information management systems as the way to cope with information overload]


Kształcenie akademickie bibliotekarzy. Doświadczenia ośrodków krajowych w kontekście zmian
[ Academic training of librarians. Experience of national centers in the context of changes ]