Kształcenie akademickie bibliotekarzy. Doświadczenia ośrodków krajowych w kontekście zmian
[ Academic training of librarians. Experience of national centers in the context of changes ]