Informacje o kosztach

Formularz zgłoszeniowy

11. Forum Młodych Bibliotekarzy "W bibliotece wszystko gra!", 15-16 września 2016, Opole

Termin *
Dane uczestnika
*
*
*
*
*
Faktura
Zwolnienie z podatku VAT

Jeśli jesteście Państwo instytucją finansowaną co najmniej w 70% ze środków publicznych prosimy o zaznaczenie poniższego pola (warunek konieczny do zwolnienia opłaty z podatku VAT):

Koszt uczestnictwa *
(opłata za uczestnictwo w XI FMB: 2 dni)
(opłata za uczestnictwo w XI FMB dla członków SBP: 2 dni)
(opłata za uczestnictwo w FMB: 1 dzień - 15 września)
(opłata za uczestnictwo w FMB: 1 dzień - 15 września, dla członków SBP)
(opłata za uczestnictwo w FMB: 2 dzień - 16 września)
(opłata za uczestnictwo w FMB: 2 dzień - 16 września, dla członków SBP)

W ramach programu lojalnościowego, członkom SBP przysługuje zniżka o 10%

Wpłata za uczestnictwo
Wpłaty należy dokonać na konto:

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny
ul. Konopczyńskiego 5/7, 00-335 Warszawa,
Bank: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Numer Konta: 46 1940 1076 3122 4176 0000 0000

W tytule przelewu proszę podać nazwę wydarzenia i nazwisko uczestnika
Opłaty prosimy dokonać do dnia 2016-09-08
Uwagi
Wyślij Formularz
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP