Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „WWW.Człowiek w cyberprzestrzeni. Informacja w świecie cyfrowym”, 18-19 marca 2014 r., Dąbrowa Górnicza

Data dodania: 17.01.2014

Organizatorami konferencji są:

 • Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě
 • Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom.

Współorganizatorzy:

 • Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom, Słowacja,
 • Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja - Wydział Pedagogiczny,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Instytut Informacji Naukowej,
 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

Cyberprzestrzeń stanowi środowisko funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, a w szczególności młodego pokolenia. Jest to obszar otwierający nowe możliwości w zakresie edukacji, komunikacji, realizacji zadań zawodowych i wypoczynku. Oprócz swoich niewątpliwych zalet, cyberprzestrzeń stwarza wiele zagrożeń, z którymi muszą się zmierzyć przedstawiciele nauk społecznych, humanistycznych i technicznych.

Przedmiotem rozważań pragniemy uczynić zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnego człowieka w wirtualnej przestrzeni, na wszystkich etapach jego życia i rozwoju. Celem konferencji jest określenie obszarów, zasad i metod korzystania z multimediów we współczesnym środowisku edukacyjnym i wychowawczym oraz przedstawienie możliwości i problemów związanych z miejscem i rolą mediów elektronicznych w społeczeństwie.

Do uczestnictwa zapraszamy pracowników naukowych, pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów, przedstawicieli instytucji oświatowych, bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące się tą problematyką.

www.wsb.edu.pl/cyberprzestrzen2014

Problematyka konferencji została ujęta w następujących blokach tematycznych:

 1. Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów
 2. Edukacja w cyberprzestrzeni – wyzwania i problemy badawcze
 3. Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń
 4. Tutoring informacyjny
 5. Information literacy w bibliotekach naukowych i publicznych
 6. Otwarte zasoby nauki i otwarte zasoby edukacyjne

Sekretariat konferencji:

 • dr Danuta Morańska – dmoranska@wsb.edu.pl, tel. 603 631 550 - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • dr Paulina Polko – ppolko@wsb.edu.pl
 • dr Katarzyna Wójcik – kwojcik@wsb.edu.pl
 • mgr Anna Suchecka – asuchecka@wsb.edu.pl
 • mgr Marlena Borowska – mborowska@wsb.edu.pl
 • mgr inż. Krzysztof Orzechowski – korzechowski@wsb.edu.pl, tel. (32) 295-93-65

Adres mailowy konferencji: cyberprzestrzen@wsb.edu.pl

Rezultatem dyskursu akademickiego będzie recenzowane wydawnictwo naukowe. Języki konferencyjne i publikacji: polski, angielski, słowacki, czeski.

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c

PATRONAT, WSPÓŁPRACA
Czasopismo NHE, Sekcja Information Literacy przy SBP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Biblioteka Śląska, CNiBA

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP