Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Warsztaty „Cywilnoprawna ochrona wizerunku, jako dobra osobistego”, 6 marca 2014 r., Warszawa

Data dodania: 27.01.2014

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty „Cywilnoprawna ochrona wizerunku, jako dobra osobistego”, które odbędą się 6 marca 2014 roku w siedzibie ZG SBP w Warszawie. 

Zajęcia będzie prowadził Przemysław Gumiński - prawnik w Sądzie Najwyższym; ukończył etatową aplikację referendarską w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie i zdał referendarski egzamin państwowy przed Ministrem Sprawiedliwości; doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w administracji rządowej, sądownictwie oraz warszawskich kancelariach: adwokackiej, notarialnej i radcowskiej.

Autor kilkunastu artykułów fachowych z zakresu prawa cywilnego, opublikowanych w renomowanych czasopismach prawniczych. Współpracował z Fundacją na Rzecz Kredytu Hipotecznego przy Ministrze Finansów, gdzie wykonywał zadania analityczno - doradcze, z zakresu tematyki kredytu hipotecznego i hipoteki. Współredaguje Biuletyn Sądu Najwyższego Izby Cywilnej - miesięcznik wydawany we współpracy z Wydawnictwem LexisNexis Polska Sp. z o.o. w Warszawie, poświęcony problematyce cywilistycznej. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym (w tym prawie własności intelektualnej), procedurze cywilnej, prawie administracyjnym i postępowaniu administracyjnym.

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 150 zł + VAT (10% zniżki dla członków SBP)

W programie:

 • Wprowadzenie w tematykę „wizerunku”, „wizerunek” w bibliotece.
 • Rozumienie pojęcia „wizerunek” w języku polskim oraz językach: prawnym i prawniczym.
 • „Wizerunek”, jako dobro osobiste.
 • Eksploatacja „wizerunku” zgodnie z Prawem autorskim; pola eksploatacji „wizerunków” w ramach działalności bibliotekarskiej (w tym działalności: edukacyjnej, wydawniczej, dokumentacyjnej oraz popularyzatorskiej), dobre praktyki w bibliotece w zakresie wykorzystania „wizerunków”.
 • Ochrona wizerunku - roszczenia niemajątkowe i majątkowe.
 • Szczególne postacie wizerunku:
  • Wizerunek dziecka, w szczególności eksploatacja takiego wizerunku przez bibliotekę, w ramach działalności statutowej,
  • Wizerunek sportowca, reprezentanta kadry narodowej oraz członka reprezentacji olimpijskiej,
  • Wizerunek pracownika, zasady rozpowszechniania wizerunków osób zatrudnionych, ze szczególnym uwzględnieniem grupy zawodowej bibliotekarzy,
  • Wizerunek sprawcy przestępstwa, zagadnienia ujawniania i publikowania danych osobowych i wizerunku sprawcy czynu zabronionego,
 • Podsumowanie i zakończenia szkolenia.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP