Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

NieKongres Animatorów Kultury, 26-28 marca 2014 r., Warszawa

Data dodania: 30.01.2014

NieKongres Animatorów Kultury to pierwsze, ogólnopolskie spotkanie animatorów kultury. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozmawiać o kondycji i roli animacji kultury w Polsce. Chcemy się poznać, policzyć, zebrać i zaprezentować doświadczenia, określić swoją wiedzę i niewiedzę, zadeklarować odpowiedzialność, zaplanować kolejne działania i zapytać o przyszłość zawodu animatora kultury.

Po co NieKongres?
Ideą NieKongresu jest poszukiwanie nowego stylu narracji o animacji kultury, wyjście poza ramy języka projektowego i grantowego, próba przemówienia przez animatorów własnym głosem. W ramach NieKongresu odbędą się dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych ekspertów, moderowane przez opiekunów, autorytety merytoryczne oraz praca w grupach roboczych, której celem ma być wypracowanie wspólnych stanowisk, ustaleń, rekomendacji dla polityk dotyczących animacji i edukacji kulturowej. NieKongresowi towarzyszyć będą Ogólnopolskie Targi Grantodawców – pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce. NieKongres poprzedza trwająca od października 2013 roku dyskusja on-line na Forum Animatorów Kultury.

Dla kogo NieKongres?
Ambicją NieKongresu jest zgromadzenie osób, które uważają/chcą się uważać/nie wiedzą, czy mogą się uważać za animatorów kultury. Osób, które pracują w instytucjach kultury, najczęściej domach kultury, osób realizujących projekty kulturowe w ramach organizacji pozarządowych, osób będących niezależnymi liderami życia lokalnego, artystów z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych, dla których animacja kultury stanowi wartość.

Kiedy odbędzie się NieKongres?
7 grudnia 2013 roku odbyła się Ogólnopolska Giełda Projektów, jako prolog do NieKongresu. NieKongres odbędzie się w dniach 26–28 marca 2014 roku.

więcej...

Kontakt:

 

  • Sprawy organizacyjne: Aleksandra Stańczuk-Sosnowska (Narodowe Centrum Kultury) - astanczuk@nck.pl
  • Sprawy programowe: Marek Sztark (Forum Kraków) - msztark@gmail.com

 

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP