Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Warsztaty „Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutować o książkach?”, 10 kwietnia 2014 w Warszawie

Data dodania: 11.03.2014

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza 10 kwietnia br na warsztaty dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych nt „Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutować o książkach?”.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Biura Zarządu Głównego SBP w Warszawie.

Cel warsztatów - celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wybranymi metodami organizowania dyskusji, szczególnie przydatnymi w pracy z książką i z czytelnikiem. Zaprezentowane metody i techniki sprzyjają ożywieniu kontaktów w grupie, inicjują wymianę opinii czytelników o książce, ułatwiają zbudowanie przestrzeni do mówienia o emocjach czytelniczych.
 
Korzyści dla uczestników - zdobyte umiejętności pozwolą uczestnikom na urozmaicenie prowadzonych przez nich spotkań w bibliotekach. Udział w warsztatach„ Jak dyskutować o książkach” będzie podstawą do samodzielnego wyboru metody prowadzenia spotkania i dyskusji w zależności od charakteru planowanych zajęć z grupą. Aktywny udział w warsztatach zainspiruje zwłaszcza do odejścia od szkolnego nastawienia do dyskusji wokół książek, co jest dziś szczególnie istotne podczas pracy z młodym czytelnikiem.
 
Warsztaty prowadzić będzie dr Grażyna Walczewska-Klimczak - adiunkt w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN, m.in. współautor programu Kursu Kwalifikacyjnego „Arteterapia - Kultura przeciw Wykluczeniu” dla Narodowego Centrum Kultury, współautor i realizator programu tygodniowych warsztatów dla instruktorów działów metodycznych bibliotek wojewódzkich „Inna biblioteka. Między stronami, między wierszami”, rzeczoznawca w zespole opracowującym program specjalizacji „Animacja kultury w środowisku lokalnym” dla Państwowych Pomaturalnych Studiów Kształcenia Animatorów i Bibliotekarzy, autorka publikacji „Animacja czytelnictwa dziecięcego. Koncepcje - doświadczenia – postulaty” oraz „Młodzież w świetle najnowszych badań”. 
 
Koszt udziału w warsztatach: 150 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP).
Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP