Polecamy

Warsztaty „Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutować o książkach?”, 10 kwietnia 2014 w Warszawie

Data dodania: 11.03.2014

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza 10 kwietnia br na warsztaty dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych nt „Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutować o książkach?”.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Biura Zarządu Głównego SBP w Warszawie.

Cel warsztatów - celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wybranymi metodami organizowania dyskusji, szczególnie przydatnymi w pracy z książką i z czytelnikiem. Zaprezentowane metody i techniki sprzyjają ożywieniu kontaktów w grupie, inicjują wymianę opinii czytelników o książce, ułatwiają zbudowanie przestrzeni do mówienia o emocjach czytelniczych.
 
Korzyści dla uczestników - zdobyte umiejętności pozwolą uczestnikom na urozmaicenie prowadzonych przez nich spotkań w bibliotekach. Udział w warsztatach„ Jak dyskutować o książkach” będzie podstawą do samodzielnego wyboru metody prowadzenia spotkania i dyskusji w zależności od charakteru planowanych zajęć z grupą. Aktywny udział w warsztatach zainspiruje zwłaszcza do odejścia od szkolnego nastawienia do dyskusji wokół książek, co jest dziś szczególnie istotne podczas pracy z młodym czytelnikiem.
 
Warsztaty prowadzić będzie dr Grażyna Walczewska-Klimczak - adiunkt w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN, m.in. współautor programu Kursu Kwalifikacyjnego „Arteterapia - Kultura przeciw Wykluczeniu” dla Narodowego Centrum Kultury, współautor i realizator programu tygodniowych warsztatów dla instruktorów działów metodycznych bibliotek wojewódzkich „Inna biblioteka. Między stronami, między wierszami”, rzeczoznawca w zespole opracowującym program specjalizacji „Animacja kultury w środowisku lokalnym” dla Państwowych Pomaturalnych Studiów Kształcenia Animatorów i Bibliotekarzy, autorka publikacji „Animacja czytelnictwa dziecięcego. Koncepcje - doświadczenia – postulaty” oraz „Młodzież w świetle najnowszych badań”. 
 
Koszt udziału w warsztatach: 150 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP).
Cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP