Polecamy

Konferencja „Cyfrowe wyzwania. Kompetencje Polaków w obliczu rozwoju nowych technologii”, 1 kwietnia 2014 r., Warszawa

Data dodania: 26.03.2014

Czas i miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, Warszawa; 1 kwietnia 2014 r., godz. 9.30 - 17.00

Zakres tematyczny

Osią tematyczną konferencji będzie szeroko rozumiany problem kompetencji cyfrowych Polaków, bezpośrednio związanych z kompetencjami medialnymi, informacyjnymi, informatyczny czy komunikacyjnymi. Ideą konferencji jest przyjrzenie się wynikom rozmaitych badań w zakresie kompetencji oraz podjęcie refleksji na tym, jak kompetencje są definiowane i mierzone oraz w jakich relacjach ze sobą pozostają. Podczas konferencji podjęty zostanie również problem potrzeb praktyków edukacji cyfrowej w zakresie badań kompetencji. Celem konferencji jest nie tylko zaprezentowanie wyników badań, ale przyjrzenie się im z perspektywy osób zajmujących się edukacją cyfrową i nie tylko…

Uczestnicy

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do osób zajmujących się szeroko rozumianym problemem kompetencji cyfrowych: badaczy, animatorów kultury, bibliotekarzy, pracowników organizacji pozarządowych oraz pracodawców. Do udziału w obradach zapraszamy również kadry administracji państwowej: pracowników ministerstw i urzędów centralnych, jednostek samorządy terytorialnego, instytucji kultury, jak również nauczycieli zainteresowanych kształceniem kompetencji cyfrowych swoich uczniów.

Udział w konferencji

Udział w konferencji, zarówno dla prelegentów jak i słuchaczy, jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w obradach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres konferencja@delab.uw.edu.pl w terminie do 27 marca 2014r., do godziny 24.00.

Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP