Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza „Tegumentologia polska dzisiaj”, 26-27 czerwca 2014 r., Toruń

Data dodania: 27.03.2014

W obliczu wieloaspektowych zaległości nauki polskiej w badaniach dawnego introligatorstwa, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wraz z Biblioteką Uniwersytecką UMK podjęły ideę zorganizowania I Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej. Jej głównym celem jest konsolidacja rodzimych tegumentologów poprzez wymianę doświadczeń i prezentację wyników prac. Jak dotąd bowiem znamieniem polskiego środowiska badaczy opraw jest działalność w rozproszeniu, niekiedy wręcz „w ukryciu”. To zaś wydatnie spowalnia postęp badawczy, rozumiany głównie jako twórcza dyskusja i wypracowywanie wspólnych formuł metodologicznych.

Dlatego też zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji zarówno reprezentantów dziedzin nauk akademickich, jak bibliologia, historia sztuki, historia i konserwacja zabytków, jak również bibliotekarzy i archiwistów wyspecjalizowanych w analizach opraw. Z założenia interdyscyplinarny charakter Konferencji służyć ma w pierwszej kolejności uzmysłowieniu przydatności, czy zgoła niezbędności, wiedzy tegumentologicznej w badaniach realizowanych na szerokim polu nauk humanistycznych oraz w praktyce konserwatorskiej i bibliotekarsko-archiwistycznej. 

Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania dawnym introligatorstwem w kręgach bibliofilskich i antykwarycznych sprawia, że do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy też miłośników opraw spoza środowiska zawodowych badaczy. Ideą jej organizatorów jest bowiem rozpropagowanie najświeższych osiągnięć rodzimej tegumentologii także w kręgach pasjonatów tej dziedziny rzemiosła, nierzadko odznaczających się imponującą wiedzą i doświadczeniem.

Planowanym uwieńczeniem Konferencji będzie tom studiów, stanowiący wspólną inicjatywę Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP