Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

IX Konferencja z cyklu: "Automatyzacja bibliotek publicznych",Regionalne sieci współpracy; strategie, narzędzia, realizacje, 25-26 listopada 2010 w Warszawie

Data dodania: 29.11.2010

W dniach 25-26 listopada br. w Bibliotece Narodowej odbyła się IX konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek publicznych” pt. „Regionalne sieci współpracy. Strategie, narzędzia, realizacje”. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m-st. Warszawy, Biblioteka Główna województwa Mazowieckiego oraz Biblioteka Narodowa. W spotkaniu wzięło udział ok 150 bibliotekarzy. Uczestników powitali Elżbieta Stefańczyk - Przewodnicząca SBP, Katarzyna Materska - wicedyrektor „Biblioteki na Koszykowej” oraz Tomasz Makowski - dyrektor BN.

Celem cyklu konferencji jest popularyzacja wyników badań nt. stanu automatyzacji, w tym internetyzacji bibliotek publicznych, omówienie kierunków rozwoju technologii informacyjnych i oprogramowania dla bibliotek. Tegoroczne spotkanie poświecone było projektowaniu i budowie rozległych sieci bibliotecznych w Polsce, możliwościom wykorzystania e-learningu w ustawicznym kształceniu kadr bibliotekarskich oraz udziałowi bibliotek publicznych w tworzeniu bibliotek cyfrowych.

Sesja pierwsza - „Systemy biblioteczne” obejmowała wystąpienia siedmiu osób. Referat wprowadzający nt. Problemów współpracy bibliotek w zakresie współkatalogowania i tworzenia katalogów centralnych na świecie (prof. Marta Grabowska – Uniwersytet Warszawski). Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych na podstawie badań prowadzonych w bibliotekach przedstawiła: Katarzyna Winogrodzka  (BP Dzielnicy Włochy, Warszawa). Poziomy budowania informacji w systemie NUKAT przedstwiła Maria Burchard (Centrum NUKAT). Następnie przedstawiciele bibliotek publicznych z Warszawy (Biblioteki na Koszykowej), Szczecina (Książnicy Pomorskiej), Wrocławia (Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej) oraz Krakowa (WBP Kraków) scharakteryzowali regionalne systemy biblioteczne - osiągnięcia, trudności i perspektywy rozwoju.

Sesja druga poświęcona była digitalizacji oraz kierunkom rozwoju e-learningu. Ideę funkcjonowania Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zbiorów bibliotecznych przedstawiła Katarzyna Ślaska - wicedyrektor BN a zagadnienia organizacji procesu digitalizacji przybliżyła uczestnikom Joanna Potęga (BN). Zagadnienia budowy repozytorium egzemplarza obowiązkowego omówiła Katarzyna Ślaska.

Trendy Web 2.0 w e-learningu były przedmiotem wystąpienia Katarzyny Witek (SGH).

Sesja trzecia poświęcona była m.in. bibliografii regionalnej; system biblioteczny dla pięciu powiatów Małopolski przedstawiła Magda Miller (MBP Gorlice), system biblioteczny w województwie lubelskim zaprezentowała Bożena Lech-Jabłońska (WBP Lublin). Ostatni blok sesji poświęcony był systemowi MAK+. Doświadczenia z wdrożenia systemu przekazał Tomasz Cieślik (Instytut Książki), organizację procesów bibliotecznych w wybranych bibliotekach omówiły Jolanta Klauza (WBP Toruń) oraz Maria Kulikowska (MBP w Nidzicy).

Konferencji towarzyszył Interaktywny Salon Nowoczesnych Technologii, w którym partnerzy i sponsorzy konferencji prezentowali nowinki technologiczne możliwe do wykorzystania przez biblioteki.

Partnerami i sponsorami przedsięwzięcia byli:Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Biblioteka Narodowa zapraszają na organizowaną w dniach 25-26 listopada 2010 r. IX Ogólnopolską Konferencję pt. Regionalne Sieci Współpracy – Strategie, Narzędzia, Realizacje odbywającą się w ramach cyklu: Automatyzacja bibliotek publicznych.

Konferencja przeznaczona była przede wszystkim dla kadry kierowniczej bibliotek publicznych, a także dla specjalistów działów IT. Jej celem jest analiza stanu automatyzacji bibliotek publicznych, określenie kierunków współpracy i rozwoju z wykorzystaniem nowych technologii oraz wymiana doświadczeń.


Konferencja odbyła się w siedzibie Biblioteki Narodowej (Al. Niepodległości 213, sala im. S. Dembego wejście A).
Kontakt z Działem Organizacyjnym Biblioteki na Koszykowej,
tel. 0-22 537 41 75 lub 61
e-mail: organizacyjny@koszykowa.pl

 

Karta zgłoszenia

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP