Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Warsztaty pt. "Digitalizacja zbiorów bibliotecznych", 21-22 oraz 28-29 września 2010 w Warszawie

Data dodania: 01.10.2010

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało we wrześniu 2010 Warsztaty: Digitalizacja zbiorów bibliotecznych.
Warsztaty odbyły się się w dwóch turach dwudniowych, w dniach 21-22 oraz 28-29 września, w IINiSB UW, ul. Nowy Świat 69.


Celem warsztatów było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności bibliotekarzy w zakresie digitalizacji. Warsztaty organizowane były z myślą o tych bibliotekarzach, którzy są w trakcie organizacji pracowni digitalizacyjnej, lub planują ją w najbliższym czasie, a nie mają na ten cel dużych środków.
Warsztaty składały się z dwóch części – seminaryjnej i praktycznej. W części seminaryjnej tematem wykładów/prezentacji były następujące zagadnienia:

  • Kryteria wyboru formatu prezencyjnego w bibliotece cyfrowej
  • Wybrane zagadnienia prawne udostępniania cyfrowych kolekcji i obowiązujące w Polsce prawo autorskie
  • Organizacja pracowni reprografii i digitalizacji. Sprzęt i oprogramowanie służące digitalizacji.
  • Standardy opracowania i przetwarzania obiektów cyfrowych: bezstratne i stratne formaty graficzne.

W części praktycznej zostały przeprowadzone zajęcia z makrofotografii, skanowania, opracowania graficznego cyfrowej fotografii i skanów oraz tworzenia publikacji cyfrowych w formatach PDF i DjVu. Ćwiczenia, z podziałem na grupy, odbędą się w laboratoriach komputerowych Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.
Zajęcia prowadzili wykładowcy IINiSB UW oraz zaproszeni goście, a wśród nich Władysław Kolasa, znany animator bibliotek cyfrowych, Rafał Golat - specjalista z zakresu prawa autorskiego, a także ceniony fotografik Rafał Latoszek. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.


Karta zgłoszenia

 

Sponsor:

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP