Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

XVI Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych, 11-12 września 2014 r., Ostrołęka

Data dodania: 22.04.2014

XVI Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych odbędzie się w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce w dniach 11-12 września 2014 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

http://konferencja.wsap.com.pl/home/

Przykładowe zagadnienia tematyczne:

 • Pozyskiwania środków zewnętrznych (np. fundusze strukturalne Unii Europejskiej, fundusze ministerialne, fundusze lokalne, sponsorzy).
 • Inne formy pozyskiwania środków (np. opłaty za xero, opłaty za przetrzymywanie książek, opłaty za korzystanie z Internetu, opłaty za korzystanie z usług biblioteki przez osoby z zewnątrz).
 • Wspólne inicjatywy bibliotek (np. konsorcja, wypożyczenia międzybiblioteczne, wymiana międzyuczelniana wydawnictw własnych, wspólne opracowywanie zbiorów).
 • Przykłady współpracy bibliotek z innymi instytucjami na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym (np. konferencje, szkolenia, festyny, wystawy).
 • Stworzenie odpowiedniego wizerunku i promowanie biblioteki w czasach kryzysu (np. poprzez marketing usług bibliotecznych i promocję książki).
 • Zmiany w organizacji pracy bibliotek wynikające z pełnienia nowych funkcji społecznych.
 • Optymalizacja kosztów (gromadzenie zbiorów, polityka kadrowa, usługi biblioteki)
 • Inne zagadnienia nawiązujące do tematyki konferencji.

Terminy:

 • do 15 czerwca przesłanie pełnych tekstów referatów
 • do 15 maja wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 11-12 września KONFERENCJA
 • do 31 grudnia wydanie publikacji pokonferencyjnej

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP