Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych „Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych”, 12-13 czerwca 2014 r., Kraków

Data dodania: 08.05.2014

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zapraszają na II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych 12–13 czerwca 2014 r. do Krakowa. Proponujemy temat niezwykle ważny dla placówek bibliotecznych, dotyczący zasobów – Kolekcje w bibliotekach pedagogicznych.

Kolekcje, czyli zbiory przedmiotów jednego rodzaju, gromadzone przez kogoś ze względu na ich wartość artystyczną, naukową lub historyczną (SJP), to nieodzowne składniki zbiorów, także w bibliotekach pedagogicznych.

Problematyka konferencji obejmować będzie szeroki zakres tematów związanych z kolekcjami - ze sposobami i możliwościami ich gromadzenia, metodami opracowania i zabezpieczania, przechowywania i udostępniania oraz możliwościami wykorzystania. Zapraszamy do zgłaszania referatów w następujących obszarach:

  • Prezentacja cennych kolekcji w zbiorach bibliotek pedagogicznych,
  • Warunki przechowywania i digitalizacja cennych kolekcji,
  • Zasady tworzenia kolekcji i bibliotek cyfrowych,
  • Wykorzystanie internetowych aukcji w polityce uzupełniania i rozbudowywania kolekcji,
  • Współpraca bibliotek w celu tworzenia specjalistycznych kolekcji,
  • Zasady polityki gromadzenia w bibliotekach pedagogicznych, z uwzględnieniem selekcji materiałów bibliotecznych,

Zapraszamy zatem po raz drugi do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, gdzie pośród wielu kolekcji z naszych zbiorów, podejmiemy dyskusje i próby odpowiedzi na postawione w zaproszeniu zagadnienia.

Konferencja została objęta patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP