Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

I Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Naukowych „Biblioteki naukowe - wyzwania a rzeczywistość”, 9 czerwca 2014 r., Wrocław

Data dodania: 21.05.2014

Sekcja Bibliotek Naukowych SBP, Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa - Biblioteka DSW zapraszają na „I Ogólnopolską Konferencję Bibliotekarzy Naukowych” pt.: BIBLIOTEKI NAUKOWE – WYZWANIA A RZECZYWISTOŚĆ. 

Konferencja odbędzie się 9 czerwca 2014 roku we Wrocławiu: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Strzegomska 55, aula.

W programie:

  • Działalność lubelskiego środowiska bibliotekarzy naukowych skupionych w Sekcji Bibliotek Naukowych SBP
  • Biblioteka jest firmą. Warto zmienić myślenie…
  • Bibliotekarze dyplomowani a deregulacja. Doświadczenia wrocławskie.
  • Dyskusja nad Sprawozdaniem z działalności Sekcji Bibliotek Naukowych SBP dot. konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.
  • Dyskusja na temat potrzeby zorganizowania „II Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Naukowych” dot. zawodu bibliotekarza i jego przyszłości w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP