Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Warsztaty „Nowe perspektywa finansowa 2014-2020 dla bibliotek”, 31 lipca 2014 r., Warszawa

Data dodania: 25.06.2014

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Nowe perspektywa finansowa 2014-2020 dla bibliotek”, które odbędą się 31 lipca 2014 roku w Warszawie.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/npfb2/formularz_pr10.php

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia obszarów, w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020, w których znajdą środki na termomodernizację budynków, digitalizację zasobów naukowych, e-learning, tworzenie repozytorium prac dyplomowych i otwartych zasobów edukacyjnych - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać.

Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej oraz będą mogli oszacować swoje szanse na otrzymanie dofinansowania.

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/npfb2/index.php a w nim m.in.:

 • Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowy system i zasady realizacji projektów
  • Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy rusza Nowa Perspektywa?
  • Logika interwencji - 11 celów tematycznych - czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie?
  • Propozycje Programów na lata 2014-2020, czyli co ciekawego dla bibliotek w:
   • PO Polska Cyfrowa
   • PO Infrastruktura i Środowisko
   • PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
   • Regionalnych Programach Operacyjnych
  • Rodzaje projektów dla bibliotek
 • Zasady finansowania projektów
  • Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
  • Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
  • System zaliczek dla beneficjentów
 • System wyboru projektów
  • Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
  • Tryby wyboru projektów
  • Zasady i kryteria wyboru projektów
  • Procedura odwoławcza
 • Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki – jak je zaplanować, aby minimalizować ryzyko ewentualnych sankcji finansowych?
 • Rozliczanie projektów w nowej perspektywie 2014-2012
  • Kwalifikowalność wydatków - wybrane aspekty
  • Uproszczone formy rozliczania wydatków
  • Trwałość projektu - istotne zmiany
  • Zaostrzenie kontroli projektów

Organizator: Centrum Promocji Informatyki; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@cpi.com.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP