Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

Cykl warsztatów „Psychospołeczne funkcjonowanie w zawodzie bibliotekarza”, 1, 2, 3 października 2014 r., Warszawa

Data dodania: 06.08.2014

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na cykl szkoleń poświęconych psychospołecznym uwarunkowaniom zawodu bibliotekarza. Celem zajęć, adresowanych do bibliotekarzy, jest zdobycie umiejętności kształtowania właściwych relacji z czytelnikiem, determinujących profesjonalną obsługę informacyjną i budujących poczucie satysfakcji z wykonywanego zawodu. Problematyka zajęć dotyczyć będzie środowiska społecznego, w którym pracuje bibliotekarz. Analizowane będą procesy kreowania relacji interpersonalnych w kontaktach z różnymi grupami czytelników, modele obsługi czytelniczej i ich wpływ na wizerunek biblioteki, z uwzględnieniem postaw: asertywności, akceptacji, tolerancji, przeciwdziałania dyskryminacji i uprzedzeniom społecznym. Uczestnicy poznają także zasady zarządzania stosunkami społecznymi wewnątrz biblioteki, style kierowania zespołem oraz rolę synergii w pracy zespołowej.

Warsztaty pozwolą bibliotekarzom na omówienie i przetrenowanie zachowania w konkretnych sytuacjach trudnych, występujących w ich pracy.
Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów (opracowanie autorskie) skaładający się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej (ćwiczenia).
 

Cykl obejmuje 3 warsztaty, z których każdy dotyczy odrębnego tematu. Warsztaty odbędą się w Warszawie, w dniach 1-2-3 października 2014 r. w siedzibie Wydawnictwa SBP, ul. Konopczyńskiego 5/7. 

Tematyka i harmonogram warsztatów:


1.    Psychologiczne predyspozycje w zawodzie bibliotekarza, 1 października,
•    psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania w środowisku pracy bibliotekarza
•    uwarunkowania stresu psychospołecznego
•    wypalenie zawodowe jako jedno z zagrożeń występujących w pracy bibliotekarza
•    budowanie poczucia własnej wartości w kontakcie z czytelnikiem/klientem
•    praca z różnymi grupami czytelników


2.    Profesjonalna obsługa czytelnika,  2 października,
•    modele obsługi czytelnika/klienta placówki bibliotecznej
•    wysyłanie wiadomości do czytelników drogą elektroniczną,
•    standard obsługi przez telefon
•    aktywna rozmowa przez telefon
•    obiekcje i reklamacje czytelników


3.    Zarządzanie zespołem – doskonalenie umiejętności kierowniczych w pracy bibliotekarza, 3 października.

•    charakterystyka „miękkich kompetencji” wykorzystywanych w pracy bibliotekarza
•    postawy społeczne jako determinanty zachowania
•    sztuka zarządzania sobą
•    umiejętność podejmowania decyzji
•    style kierowania zespołem, umiejętność komunikowania się i motywowania innych
•    ocena wyników pracy.

Warsztaty poprowadzi dr Rafał Bodarski, trener i konsultant w zakresie psychologicznego treningu grupowego. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Prowadzi warsztaty i treningi dla pracowników bibliotek w całej Polsce.  
Program szczegółowy poszczególnych warsztatów. Warsztaty, prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń edukacyjnych odbywają się w godz. 10-15. Rejestracja od godz. 9.30. Zapisy przyjmujemy na wybrany warsztat lub na cały cykl. Uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Koszt:
 

  • cały cykl - 3 spotkania - 432 zł netto,
  • jedno spotkanie - 160 zł netto.


Kontakt:
Małgorzata Dargiel-Kowalska, tel. 22 608 28 27, biuro@sbp.pl
Małgorzata Szmigielska, Tel. 22 608 28 25, m.szmigielska@sbp.pl

Jak dojechać?
 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP