Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

VI Powiatowa konferencja regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów „Wkład duchowieństwa w rozwój kultury i literatury na Śląsku”, 16 października 2014 r., Pławniowice

Data dodania: 14.08.2014

Zagłębiając się w historię kultury i literatury na Śląsku należałoby zwrócić uwagę, że niepodważalną rolę od początków rozwoju piśmiennictwa na Górnym Śląsku pełniło ducho-wieństwo. Kler przez wiele wieków stanowił elitę umysłową społeczeństwa europejskiego, polskiego, a więc i śląskiego. Światli księża, zdobywający wykształcenie za granicą, nieśli ze sobą również i na Śląsk nowinki kultury zachodniej, prądów umysłowych i religijnych.

Duży wpływ na rozwój kultury i literatury wywarły ruchy religijne. Zmieniły one nie tylko oblicze kościoła, ale miały ogromny wpływ na rozwój kultury umysłowej i literatury. I choć w przeciągu stuleci rola duchowieństwa systematycznie malała, to jednak wciąż wiele utworów literackich było ich dziełem. Na początku była to literatura wyłącznie w języku ła-cińskim. Z biegiem lat pojawił się język polski, niemiecki i czeski.

Na przestrzeni wieków powstało na Śląsku obszerne i różnorodne piśmiennictwo . Nie sposób przytoczyć tutaj wszystkich znaczących postaci śląskiego piśmiennictwa. Jednak warto byłoby zwrócić uwagę na duchownych, których twórczość literacka miała szczególny wpływ na rozwój literatury na Śląsku. Do nich należą: Walenty Roździeński, Wacław Scheffer, Angelus Silesius i Adam Gdacjusz, Leopold Jan Szersznik, Jan Mithmann i Samuel Ludwik Zasadius, Józef Szafranek, Antoni Stabik, Alojzy Ficek, Robert Fidler i wielu innych.

Biografie i twórczość znaczniejszych reprezentantów duchowieństwa śląskiego w literaturze przedstawią w swoich referatach: prof. dr hab. Katarzyna Tałuć, dr Izabela Kaczmarzyk, ks. prof. dr hab. Marcin Worbs, dr Krzysztof Szelong, prof. dr hab. Jacek Lyszczyna, dr Norbert Niestolik, dr Halina Dudała, ks. dr Piotr Górecki, prof. dr hab. Daniel Kadłu-biec.

Konferencję uświetni Koncert organowy w wykonaniu prof. zw. dr. hab. Julian Gembal-skiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji wszystkich zainteresowa-nych, a w szczególności bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie, podobnie jak poprzednie, zaowocuje zdobyciem nowej wiedzy i nawiązaniem bliższej współpracy uczestników Konferencji.

CELE

Rola duchowieństwa dla rozwoju kultury umysłowej i literatury polskiej jest oczywista. Przez wiele bowiem wieków stanowiło ono elitę umysłową społeczeństwa europejskiego, a więc i polskiego. Spod pióra wielu duchownych - katolickich i protestanckich wyszły najcenniejsze dzieła literatury polskiej. Śląsk, zwany pograniczem trzech kultur wniósł również niejedną cegiełkę w rozwój literatury polskiej i śląskiej. Wszakże to na Śląsku zapisano w Księdze Henrykowskiej pierwsze polskie zdanie. Ziemia śląska zrodziła nie jednego pisarza, którego twórczość wywarła skutek nie tylko na obraz kultury i literatury śląskiej, ale także wpłynęła na losy całej historii Śląska.

Celem głównym konferencji będzie przedstawienie postaci tych duchownych – katolickich i protestanckich, których życie i twórczość niezbicie przyczyniło się od rozwoju kultury i literatury na Śląsku.

Wybór duchownych zasłużonych dla rozwoju kultury śląskiej, dobór prelegentów, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do udziału w naszej konferencji, miejsce tegorocznego spotkania nauczycieli, bibliotekarzy i regionalistów śląskich, to na pewno kolejna szansa na poznanie niewątpliwie mało znanych obszarów w dziejach literatury śląskiej. To ponowna możliwość zdobycia szerokiej i źródłowej informacji w zakresie historii literatury śląskiej. To także sposobność prezentacji kolejnych wzorów w literaturze śląskiej, niezbędnego ogniwa śląskiego regionalizmu. Powyższe umożliwi Państwu VI Powiatowa Konferencja Regionalna dla nauczycieli, bibliotekarzy i regionalistów do udziału, w której serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych proponowaną przez organizatorów tematyką.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP